FÖRETAG | PROJEKT

  
  
 
  Kontakt
  Kundservice
  Om Matting
  
  Företagspresentation
  
  Miljö
  Referenser
 
  Arbetsplatsmattor
  Entrémattor
  Entrésystem Aluminium
  Skrapgaller
  Taktila Ledstråk
  Agilitymattor
 
 
Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.
   
 
 

ISO Certifiering 
Matting AB har ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO14001 (certifikat nr 1412629) och är ansluten till REPAregistrets system för förpackningsåtervinning. Se vår miljöpolicy, med mål och riktlinjer för ständig förbättring av miljöhänsyn. 

Källsortering 
Matting AB har ett detaljerat återvinningsprogram där vi källsorterar allt från hushållssopor till träpallar. 

Samarbete med El-kretsen 
Gällande producentansvar för elektriska och elektroniska produkter enligt förordning SFS 2014:1075 samt förordningen om producentansvar för batterier SFS 2008:834 samarbetar vi med Elkretsen AB. Dina använda produkter kan lämnas vid närmsta återvinningsstation eller insamlingsplats. För vidare information om närmaste mottagningsstation: www.el-kretsen.se 

Uttjänta mattprodukter 
I enlighet med Matting AB:s miljöpolicy erbjuder vi oss att kostnadsfritt emotta uttjänta mattprodukter för ombesörjande att produkten återvinns eller hanteras på ett miljömässigt godtagbart sätt. Den utjänta mattprodukten kan återlämnas till: Matting AB, Tomasgårdsvägen 19, 441 39 Alingsås 
Eventuella kostnader i samband med returtransport av produkten ersätts ej.
 

Val av tillverkare  
Vid valet av tillverkare finns miljöaspekten med som ett besluts-kriterie. Vi söker även påverka våra tillverkare att verka på samma sätt som vi gör på Matting AB. 

Förpackningsmaterial 
Förpackningsmaterial är en betydelsefull och miljöpåverkande faktor i Mattings verksamhet. Generellt gäller för papper och förpackningsmaterial att dessa är tillverkade i Sverige och i enlighet med normer satta av Pappersindustrins arbetsmiljöråd (PIA). Allt ytteremballage som Matting använder kommer från 100% återvunnet papper. Förpackningarna är även RESU-märkta, vilket är en europeisk märkning, godkänd för europeiska mått. 

Medlem i FTI-registret 
Matting AB är anslutet till FTI, www.fti.se . Vi betalar förpackningsavgifter och tar därmed vårt producentansvar för återvinning av förpackningar. 

Frågor? 
Har du frågor om vårt miljöarbete är du välkommen att kontakta Maria Ohlsson på tel. 0322-67 08 06 eller
e-post: maria.ohlsson@matting.se